top of page

ISTRUTTORI

Milano:

Alessandro Vadalà (Dai Shihan)

Chiara Zappoli (Shihan)

Matteo Ranucci (Shidoshi)

Pierangelo Toson (Shidoshi Ho)

Bolzano:

Moreno Muffato (Shidoshi Ho)

per info: tel 327 9798909

Vittorio Veneto:

Fabio Tonon (Shidoshi Ho)

per info: tel 3400642023

logo
logo
logo
bottom of page